Pomoc seksuologiczna


Pomoc seksuologiczna

Prowadzę konsultacje i terapię psychologiczno-seksuologiczną indywidualną, partnerską i małżeńską niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów i klientek, gdy:

 • Twój związek przeżywa kryzys i odbija się to na życiu seksualnym
 • seks / seksualność w Twoim związku stanowi źródło problemów
 • jesteś niezadowolona/y z jakości swojego życia seksualnego, pragniesz rozwijać się w życiu seksualnym i czegoś więcej na jego temat dowiedzieć
 • niepokoi Cię poziom lub charakter potrzeb seksualnych (nienormatywne zachowania lub potrzeby seksualnej)
 • zmagasz się przedwczesnym wytryskiem
 • masturbacja jest powodem Twoich niepokojów
 • mimowolny skurcz mięśni pochwy lub ból w takcie stosunku uniemożliwia Ci podjęcie stosunku (pochwica, dyspareunia)
 • martwisz się, czy z Twoją płcią lub seksualnością jest wszystko w porządku
 • Twoja płeć cielesna lub psychiczna wyraża się w nietypowy sposób, jesteś osobą interseksualną lub transpłciową, transseksualną
 • nie wiesz, jak określić swoją orientację/tożsamość seksualną lub masz trudności z jej zaakceptowaniem
 • martwisz się o rozwój seksualny lub płciowy bliskiej Ci osoby/Twojego dziecka
 • Twoje dziecko jest interseksualne i zastanawiasz się, czy i jak z nim o tym rozmawiać lub jak je wychowywać
 • nietradycyjny model relacji partenrskich czy seksualnych jest przyczyną Twoich trudności
 • trudno Ci zaakceptować jakiś aspekt własnej seksualności
 • nurtują Cię inne pytania lub wątpliwości na temat płci lub seksualności, na które nie potrafisz znaleźć odpowiedzi.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna przybiera różne formy - może to być pojedyncza konsultacja, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne lub psychoterapia. Udzielam pomocy psychologicznej indywidualnej oraz partnerskiej/ małżeńskiej, niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów i klientek, gdy:

 • chcesz poradzić sobie z trudnościami osobistymi: kryzysem życiowym, z niepokojem, silnym stresem, niezadowoleniem z siebie i ze swojego życia, depresją lub obniżonym nastrojem, lękiem
 • doświadczasz problemów, kryzysu w związku
 • doświadczasz problemów rodzinnych
 • martwisz się o swoje dziecko
 • cierpisz z powodu straty, rozstania, porzucenia
 • doskwiera Ci samotność, poczucie niezrozumienia
 • trudno Ci nawiązywać relacje
 • nie jesteś zadowolony/a ze swoich relacji z ludźmi
 • chcesz poprawić swoje relacje z ludźmi
 • dążysz do poprawy jakości swojego życia, chcesz żyć w pełni, wykorzystywać wszystkie swoje możliwości, doświadczyć swojej siły i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a nie wiesz jak to zrobić.
 • chcesz zwiększyć świadomość samego/samej siebie, swojego ciała, uczuć, otoczenia
 • chcesz coś zmienić w swoim życiu.

Pierwsze, a czasem kilka początkowych spotkań ma charakter konsultacyjny - pozwalają doprecyzować oczekiwania oraz metodę pracy. ​ Szkoliłam się w zakresie kilku podejść terapeutycznych: terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązania (BSFT), terapii behawioralnej, analizie transakcyjnej, terapii afirmatywnej. Obecnie poszerzam swój warsztat o podejście humanistyczne, nurt terapii Gestalt (jestem w procesie szkoleniowym). W kontakcie z człowiekiem stosuję podejście afirmatywne, u którego podstaw leży uznanie wyjątkowego doświadczenia każdej z osób z którą pracuję, a także szacunek dla ludzkiej różnorodności, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. W terapii ważne jest dla mnie holistyczne podejście i całościowe widzenie człowieka - integracja wszystkich stref (cielesnej, emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej, społecznej). Wybór podejścia i metod pracy uzależniam od indywidualnych potrzeb, co weryfikuję wraz z klientem/klientką w trakcie spotkań.


Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz partnerską, małżeńską, niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów i klientek. Psychoterapia jest rozmową, spotkaniem, relacją która otwiera na kontakt ze sobą, na nowe rozumienie własnych problemów i wyborów. Relacją, która tworzy bezpieczne miejsce, gdzie możesz lepiej zrozumieć siebie i swoje związki z ludźmi, odnaleźć klucz do naprawiania i budowania relacji. Pomaga w uświadomieniu sobie tych mechanizmów wewnętrznych, które często popychają nas do odtwarzania utartych i nie zawsze korzystnych schematów w myśleniu i zachowaniu. Terapia to proces, który zwiększa też umiejętność nawiązywania prawdziwego kontaktu z ludźmi i rozwija umiejętność twórczego i bardziej satysfakcjonującego dostosowywania się do otaczającego środowiska. Szkoliłam się w zakresie kilku podejść terapeutycznych: terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązania (BSFT), terapii behawioralnej, analizie transakcyjnej, terapii afirmatywnej. Obecnie poszerzam swój warsztat o podejście humanistyczne w nurcie terapii Gestalt (jestem w procesie szkoleniowym). W kontakcie z człowiekiem stosuję podejście afirmatywne, u którego podstaw leży uznanie wyjątkowego doświadczenia każdej z osób z którą pracuję, a także szacunek dla ludzkiej różnorodności, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. W terapii ważne jest dla mnie holistyczne podejście i całościowe widzenie człowieka - integracja wszystkich stref (cielesnej, emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej, społecznej). Wybór podejścia i metod pracy uzależniam od indywidualnych potrzeb, co weryfikuję wraz z klientem/klientką w trakcie spotkań. Pierwsze, a czasem kilka początkowych spotkań ma charakter konsultacyjny - pozwalają doprecyzować oczekiwania oraz metodę pracy.


Szkolenia

Jestem aktywną i uznaną trenerką specjalizująca się w temacie płci (w tym transpłciowości), seksualności, edukacji seksualnej, empatycznej i antydyskryminacyjnej. Mam bogate doświadczenie trenerskie (ponad 2000 godzin) i doświadczenie pracy z różnorodnymi grupami, m.in.:

 • szkolenie terapeutów i terapeutek z całej Polski (10 województw) w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ (2013-2015);
 • szkolenie asystentów i asystentek ds. przestępstw z nienawiści (2011-2012);
 • szkolenia doskonalące dla kadry opiekuńczej i pedagogicznej na wszystkich poziomach edukacji;
 • warsztaty rozwoju osobistego dla osób należących do grup mniejszościowych;
 • warsztaty i szkolenia z zakresu płci i seksualności (w tym dotyczące psychospołecznych aspektów funkcjonowania osób o nienormatywnej seksualności; seksualność osób z niepełnosprawnością seksualną; tematyka tożsamości płciowej i seksualnej, m.in. transpłciowość i LGBTQ);
 • kursy kształcące edukatorów i edukatorki seksualne;
 • warsztaty edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży;
 • warsztaty antydyskryminacyjne oraz warsztaty wrażliwości genderowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Doświadczenie trenerskie i terapeutyczne zaowocowało publikacjami, w których prezentuję własne i adaptuję zagraniczne metody pracy edukacyjnej-reedukacyjnej i terapeutycznej, m.in.:

 • „Edukacja Bez Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich”, tłum. i adaptacja Katarzyna Dułak i Marta Kosinska, CWPS (2009);
 • „Specjaliści zawodów pomocowych wobec ludzkiej różnorodności płciowej” w: "Transpłciowość - Androgynia. Studia o przekraczaniu płci", Katarzyna Bojarska i Katarzyna Dułak; red. Anna Kłonkowska, UG (2012);
 • "Binarność płci w edukacji antydyskryminacyjnej", Katarzyna Dułak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (2013);
 • "Strategie radzenia sobie w sytuacji opresji..", Katarzyna Dułak w "Dyskryminacja wielokrotna", Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (2013);
 • "Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież", red. Jan Świerszcz, wsp. Katarzyna Dułak, Marta Kosinska.
 • „Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ”, Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz, KPH, (2013);
 • "Violence and empowerment. Psychological support for LGBTQ persons", Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz, KPH (2013);
 • „Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych”/„Handbook of Counseling and Psychotherapy With Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Clients, First Edition” Kathleen J. Bieschke, Ruperto M. Perez, Kurt A. DeBord/, tłum. Katarzyna Bojarska, Marta Kosińska, Katarzyna Dułak, Natasza Geldon, KPH (2014).
 • "Traspłciowość jest wyrazem ludzkiej różnorodności" Katarzyna Dułak, w: "Szkoła równości. Dziennik praktyk. Wywiady z praktykami i praktyczkami edukacji antydyskryminacyjnej", Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa (2016)
 • „Szlakiem głosu osób nieheteroseksualnych i transpłciowych” Katarzyna Dułak, Stowarzyszenie Arteria (2016).