O mnie


Psychoterapeutka, psycholożka, seksuolożka i trenerka specjalizująca się w tematyce płci i seksualności. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Jestem współzałożycielką Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu w Gdańsku i Grupy Edukacyjnej BezTabu, gdzie w latach 2008-2016 prowadziłam terapię, poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne oraz warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji seksualnej i równościowej.

Prowadzę psychoterapię w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt oraz konsultacje i terapię seksuologiczną. W pracy opieram się na podejściu afirmatywnym, u którego podstaw leży uznanie wyjątkowego doświadczenia każdej z osób z którą pracuję, a także szacunek dla ludzkiej różnorodności (m.in. seksualnej i płciowej).

Dbając o utrzymanie wysokiej jakości swojej pracy i etykę zawodu, pracuję w oparciu o założenia kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i wytyczne Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Wykształcenie

 • Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ze specjalizacją Psychologia Kliniczna.
 • Jestem absolwentką dwóch szkół trenerskich spełniających standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: pracownia wrażliwości genderowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Villa Decjusza), oraz Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności - poziom zaawansowany (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej).
 • W zakresie seksuologii kształciłam się w Polsce i za granicą m.in.: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, wszystkie kursy seksuologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, kurs Queer Studies, szkolenia w Pink Therapy w Londynie.
 • Jestem absolwentką Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy).
 • Ukończyłam roczny staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jestem w trakcie szkolenia w psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
 • Brałam udział w treningach z zakresu pracy z ciałem, kreatywności, Analizie Transakcyjnej, treningach terapeutycznych oraz warsztatach z zakresu rozwoju osobistego.
 • Swój warsztat trenerski i terapeutyczny nieustannie wzbogacam o różnorodne metody, dzięki regularnemu uczestniczeniu w krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach i konferencjach z zakresu edukacji, seksualności, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, tematyki Queer i LGBT (Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Włochy, Wielka Brytania) m.in.: Improvisational Theatre, Doceniająca dociekliwość, Teatr Forum, Porozumienie Bez Przemocy - NVC.

Doświadczenie​

 • Od 2005 roku pracowałam, współpracowałam oraz odbyłam staże w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach świadczących pomoc psychologiczną, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: Klinika Położnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, Robinia Care Group w Derby, Independence Homes w Londynie​
 • Od 2008 roku, przez 8 lat pracowałam jako psycholog-seksuolog i terapeutka w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu” w Gdańsku.
 • W 2013 roku zespół Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu, ze mną w składzie, został nagrodzony europejską nagrodą Tolerantia za „niesienie profesjonalnej pomocy i poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego osobom LGBT. Za rzetelne, odpowiedzialne, zgodne z standardami naukowymi i etyką zawodową edukowanie specjalistów i specjalistki w dziedzinie terapii i seksualności, młodzieży i całego społeczeństwa”.
 • Mam ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z grupami jako trenerka i edukatorka seksualna. Jestem uznaną trenerką specjalizującą się w temacie płci (w tym transpłciowości), edukacji empatycznej i antydyskryminacyjnej. Efektem jest bogate doświadczenie trenerskie (ponad 2000 godzin, ) i doświadczenie pracy z różnorodnymi grupami, m.in.: szkolenie terapeutów i terapeutek z całej Polski (10 województw) w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ (2013-2015); więcej o przeprowadzonych szkoleniach w zakładce "Szkolenia".

Publikacje

Doświadczenie trenerskie i terapeutyczne zaowocowało publikacjami, w których prezentuję własne i adaptuję zagraniczne metody pracy edukacyjnej-reedukacyjnej i terapeutycznej, m.in.:

 • „Edukacja Bez Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich”, tłum. i adaptacja Katarzyna Dułak i Marta Kosinska, CWPS (2009);
 • „Specjaliści zawodów pomocowych wobec ludzkiej różnorodności płciowej” w: "Transpłciowość - Androgynia. Studia o przekraczaniu płci", Katarzyna Bojarska i Katarzyna Dułak; red. Anna Kłonkowska, UG (2012);
 • "Binarność płci w edukacji antydyskryminacyjnej", Katarzyna Dułak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (2013);
 • "Strategie radzenia sobie w sytuacji opresji..", Katarzyna Dułak w "Dyskryminacja wielokrotna", Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (2013);
 • "Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież", red. Jan Świerszcz, wsp. Katarzyna Dułak, Marta Kosinska.
 • „Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ”, Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz, KPH, (2013);
 • "Violence and empowerment. Psychological support for LGBTQ persons", Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz, KPH (2013);
 • „Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych”/„Handbook of Counseling and Psychotherapy With Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Clients, First Edition” Kathleen J. Bieschke, Ruperto M. Perez, Kurt A. DeBord/, tłum. Katarzyna Bojarska, Marta Kosińska, Katarzyna Dułak, Natasza Geldon, KPH (2014).
 • "Traspłciowość jest wyrazem ludzkiej różnorodności" Katarzyna Dułak, w: "Szkoła równości. Dziennik praktyk. Wywiady z praktykami i praktyczkami edukacji antydyskryminacyjnej", Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa (2016)
 • „Szlakiem głosu osób nieheteroseksualnych i transpłciowych” Katarzyna Dułak, Stowarzyszenie Arteria (2016).


OFERTA

Pomoc seksuologiczna

Udzielam pomocy psychologiczno-seksuologicznej indywidualnej, partnerskiej i małżeńskiej niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów i klientek, gdy

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna przybiera różne formy - może to być pojedyncza konsultacja, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne lub psychoterapia.

Psychoterapia

Udzielam pomocy psychologicznej indywidualnej oraz partnerskiej/ małżeńskiej, niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów i klientek.

Szkolenia

Jestem aktywną i uznaną trenerką specjalizująca się w temacie płci (w tym transpłciowości), seksualności, edukacji seksualnej, empatycznej i antydyskryminacyjnej.

CENNIK
Konsultacja seksuologiczna / Terapia seksuologiczna

Czas trwania: 50 min

Koszt: 150 zł

Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia

Czas trwania: 50 min

Koszt: 150 zł

*Dla osób do 25 r. ż. koszt spotkania to 120 zł za 50 min.

Szkolenia

Cena ustalana indywidualnie.

W celu ustalenia proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Płatności

Płatności za spotkanie można dokonać gotówką na spotkaniu

lub przelewem (przed spotkaniem) na konto:

Katarzyna Dułak, Bank Santander 51 1090 1098 0000 0001 0922 7447

KONTAKT

Gabinet
ul. Wilka-Krzyżanowskiego 17/2
80-271 Gdańsk
+48 517 347 966